Projektit

PROJEKTIT

Nämä projektit, demot ja tapahtumat ovat osa LiDiA-projektin tutkimusta siitä, miten perinteisiä live-tapahtumia voidaan laajentaa virtuaaliseen ulottuvuuteen ja millaisia muotoja ja yleisöjä ne voivat saada.

Strangeliitti (01 / 2023)

Demogorgon avatar by Yung Samzy https://sketchfab.com/ CC BY 4.0

LiDiA-työryhmä toteutti Tampereen Tavara-aseman Stranger Things -teemailtaan teoksen, joka laajensi tapahtumatalon virtuaalitodellisuuteen yhdistämällä virtuaalisen ja fyysisen tapahtumatilan toisiinsa. ”Strangeliitti”-nimeä kantava teos houkutteli tapahtuman kävijöitä liikkumaan todellisuuksien välillä ja kokeilemaan teemaan sopivaa virtuaalista hahmoa juhlimisen ohessa. Rajapintana virtuaalisen ja fyysisen todellisuuden välillä toimivat ikkunamaiset portaalit, jotka mahdollistivat suoran sanattoman kommunikaation virtuaalihahmojen ja tapahtuman kävijöiden välillä.

Kuten edeltäjänsä “Psykeliitti” ja “Diskoliitti”, myös “Strangeliitti”-teos on osa LiDiA-hanketta, jossa tutkitaan laajennetun todellisuuden (XR) mahdollisuuksia live-tapahtumissa sekä vuorovaikutusta fyysisten ja virtuaalisten yleisöjen välillä.

Diskoliitti (12 / 2022)

“Diskoliitti” on jatkumoa LiDiA-projektin aiemmalle “Psykeliitti”-installaatiolle. “Diskoliitti” oli laajennettua todellisuutta (extended reality, XR) hyödyntävä installaatio, joka jatkoi fyysisten ja virtuaalisten yleisöjen välisen vuorovaikutuksen tutkimista. Tampereen Tullikamarin Klubille pystytetty installaatio avasi vuorovaikutteisen ikkunan yökerhon kävijöille ja kutsui heidät tanssimaan virtuaalisten avatarien kanssa.

VR-residenssi (09 – 12 / 2022)

VR-residensseissä tutkitaan virtuaaliteknologian vaikutusta perinteiseen näyttelijäntyöhön. Residenssien tavoitteena on tuottaa työryhmän jäsenille (esiintyjät Jenna Teinilä ja Johanna Tohni) uudenlaista näyttelijäntyön ammattitaitoa, jonka avulla pystytään hyödyntämään VR/AR-teknologian tarjoamia taiteellisia mahdollisuuksia. VR-residenssien aikana esityksen ja yleisön välinen sopimus pyritään neuvottelemaan uudelleen. Uusissa kokemusympäristössä on sovellettava uudenlaista dramaturgiaa, jossa katsoja ei ole ainoastaan passiivinen vastaanottaja vaan kokemuksen sisällä aktiivisesti toimiva kokija.

VR-residenssit toteutetaan vuonna 2022 osittain SKR:n Pirkanmaan rahaston tuella.

Psykeliitti (07 / 2022)

“Psykeliitti” – nimensä mukaisesti psykedeelisen estetiikan ja monoliitinomaisen rakenteen risteymä – oli julkinen, laajennettua todellisuutta (extended reality, XR) hyödyntävä installaatio, joka toteutettiin Uusi Tampere -musiikkifestivaalin aikana Hiedanrannan alueella Tampereella. LiDiA-työryhmä rakensi festivaalialueelle vuorovaikutteisen teoksen, jossa muodostettiin yhteys virtuaalisen ja fyysisen todellisuuden välille näyttöjen kautta. Festivaalivierailla oli mahdollisuus kommunikoida toisilleen näiden todellisuuksien välillä sekä vierailla festivaalialueen virtuaalisessa jatkeessa.