Projektit

PROJEKTIT

Nämä projektit, demot ja tapahtumat ovat osa LiDiA-projektin tutkimusta siitä, miten perinteisiä live-tapahtumia voidaan laajentaa virtuaaliseen ulottuvuuteen ja millaisia muotoja ja yleisöjä ne voivat saada.

Diskoliitti (12 / 2022)

“Diskoliitti” on jatkumoa LiDiA-projektin aiemmalle “Psykeliitti”-demolle. “Diskoliitti” on laajennettua todellisuutta (extended reality, XR) hyödyntävä installaatio, joka tutkii vuorovaikutusta fyysisten ja virtuaalisten yleisöjen välillä. Tampereen Tullikamarin Klubille pystytetty installaatio avaa vuorovaikutteisen ikkunan yökerhon kävijöille ja kutsuu heidät tanssimaan virtuaalisten avatarien kanssa.

VR-residenssi (09 – 12 / 2022)

VR-residensseissä tutkitaan virtuaaliteknologian vaikutusta perinteiseen näyttelijäntyöhön. Residenssien tavoitteena on tuottaa työryhmän jäsenille (esiintyjät Jenna Teinilä ja Johanna Tohni) uudenlaista näyttelijäntyön ammattitaitoa, jonka avulla pystytään hyödyntämään VR/AR-teknologian tarjoamia taiteellisia mahdollisuuksia. VR-residenssien aikana esityksen ja yleisön välinen sopimus pyritään neuvottelemaan uudelleen. Uusissa kokemusympäristössä on sovellettava uudenlaista dramaturgiaa, jossa katsoja ei ole ainoastaan passiivinen vastaanottaja vaan kokemuksen sisällä aktiivisesti toimiva kokija.

VR-residenssit toteutetaan vuonna 2022 osittain SKR:n Pirkanmaan rahaston tuella.

Psykeliitti (07 / 2022)

“Psykeliitti” – nimensä mukaisesti psykedeelisen estetiikan ja monoliitinomaisen rakenteen  risteymä – oli julkinen, laajennettua todellisuutta (extended reality, XR) hyödyntävä installaatio, joka toteutettiin Uusi Tampere -musiikkifestivaalin aikana Hiedanrannan alueella Tampereella. LiDiA-työryhmä toteutti festivaalialueelle vuorovaikutteisen teoksen, jossa rakennettiin yhteys virtuaalisen ja fyysisen todellisuuden välille. Festivaalivierailla oli mahdollisuus kommunikoida toisilleen näiden todellisuuksien välillä sekä vierailla festivaalialueen virtuaalisessa jatkeessa. Käyttöliittymänä teokseen toimivat sekä näytöt että virtuaalilasit.